Home KINH NGHIỆM Có nên chạy deal bán lỗ 1K để kéo shop?