Tài liệu bán hàng online

Nơi lưu trữ tài liệu cho “dân” kinh doanh online, lưu lại để tiện bấm xem :-P

Định giá bán

Định giá sản phẩm là gì? Nguyên tắc định giá? Các chiến lược định giá sản phẩm? Hiệu ứng tâm lý định giá sản phẩm Shopee...

Tin nhắn quảng bá

Tin Nhắn Quảng Bá là một tính năng mới trong Kênh Người Bán Shopee. Cho phép Người Bán gửi voucher giảm giá hoặc quảng bá sản phẩm...

Phí bán Shopee

Khi bán hàng Shopee thì mình phải tính toán về chi phí, nếu không sẽ rất dễ bị lỗ. Hoặc bán cảm giác nhiều nhưng không thấy tiền đâu...

Quảng cáo Shopee

Tài liệu quảng cáo shopee 2023 mới nhất, hiện tại mới cập nhật thêm vài loại quảng cáo mới. Tải xuống nghiên cứu luôn nào...

Phí Shopee Mall

Phí Cố định là phí hoa hồng cố định áp dụng cho tất cả các đơn bán sản phẩm được thực hiện thành công qua Shopee...

Quảng cáo Shopee

Tài liệu quảng cáo shopee 2023 mới nhất, hiện tại mới cập nhật thêm vài loại quảng cáo mới. Tải xuống nghiên cứu luôn nào...