Thông tin ghi danh

Để đăng ký thì bạn chỉ cần chuyển khoản theo STK bên dưới và gửi bill chuyển khoản qua Zalo cho Hiếu xác nhận và thêm vào nhóm lớp là được hen. Lưu ý: Hiếu chỉ có duy nhất 1 đường dẫn là hieusuro.com

chuyển khoản ngân hàng

TỔNG HỌC PHÍ

9.995.000đ

Tên tài khoản: CAO LE NGOC HIEU

Ngân hàng: Techcombank

Số tài khoản: 1581797979

Nội dung chuyển khoản: SPXU

(Sau khi chuyển khoản xong phiền bạn chụp ảnh bill chuyển khoản và gửi qua Zalo 0931 459 459 để Hiếu xác nhận và thêm vào Group lớp nghen)